Hem

Varför vill vi prata med dig?

Många människor har erfarenhet av beroende och känslan av att alkohol, narkotika, spel om pengar, datorspel eller sociala medier tar över livet. Idag saknas det forskning om hur olika beroenden påverkas av livets många olika omständigheter. Det vill vi ändra på genom att prata med människor som har personlig erfarenhet av att leva med beroende.

Som tack för din medverkan erbjuder vi ett presentkort som kan användas i ett stort antal olika affärer.

Hur kan du bidra med kunskap?

Vi vill intervjua personer som anser sig ha haft problem med olika former av beroende, så som alkohol, narkotika, spel om pengar, dataspel och sociala medier. Studien är uppbyggd i två delmoment: Två intervjuer och en dagbok. Studien pågår i ungefär två månader. Ingen kommer att få reda på hur du har svarat eftersom dina svar kommer att avidentifieras.

Intervjuer

Deltagande i studien innebär två intervjuer som pågår i cirka 45 minuter. Intervjuerna spelas in om du ger ditt medgivande till det. Intervjun omfattar öppna frågor där vi samtalar om bland annat din livssituation, beroendets karaktär och utveckling över tid. Du bestämmer själv när du vill bli intervjuad och intervjuerna genomförs över telefon eller Skype, utifrån vad som funkar bäst för dig.

Dagbok

Mellan intervjuerna ber vi dig skriva i en dagbok om aktiviteter, situationer och tankar relaterade till ditt beroende. Dagboken administreras genom att du får en länk till en anonym enkätsida där du kan skriva in dina anteckningar veckovis. Dagboken kommer att användas som underlag när vi träffas för den andra intervjun. 

Syftet med forskningsprojektet är att studera hur personer med olika beroendeproblematik resonerar kring de orsaker som finns. Det kan handla om hur problematiken uppstod, hur livet såg ut under tiden som du hade en beroendeproblematik och om olika försök att sluta.

Att ha en beroendeproblematik kan innebära att alkohol, narkotika eller andra problematiska beteenden får en allt mer central roll i livet på bekostnad av annat som är viktigt. Det kan leda till att man ljuger om sitt beroende för sin omgivning och medföra negativa konsekvenser för relationer, hälsa och ekonomi.

Att ha kunskap om personers erfarenheter av uppkomsten, stabiliseringen av och den eventuella återhämtningen från ett beroende är avgörande för att kunna utforma tillgänglig, attraktiv och verksam vård.

Berättelser

Vad folk säger

Man drack tills man fick minnesluckor, och det var alltid en ångestfylld känsla man vaknade med dagen efter, men det var ändå att man drack varje helg för att passa in. Eller jag gjorde det i alla fall för att passa in.

”Johanna” 20-30 år.

Projektet ‘”Addiction” som ett mönster av relationer i förändring: Jämförelser av självbiografiska berättelser om beroende’ genomförs av Institutionen för folkhälsovetenskap på Stockholms universitet. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet (2018-01297). Projektet är granskat och godkänt av Etikprövningsmyndigheten (dnr. 2019-06473). All insamlad data behandlas i enlighet med GDPR.