Hem

Spelar du för mycket dataspel?

Tillgång till spel har ökat kraftigt under det senaste tiden och för de flesta har ökade möjligheter vara positiva, men för några har det fått negativa konsekvenser. Nu går vi in en ny fas av studien där vi är särskilt intresserade av att prata med dig som upplever att du spelar för mycket dataspel och att du prioriterar spelandet över andra intressen, arbetet och/eller familj.

För att jag kan fokusera på saker som händer i spelet och jag behöver tänka väldigt mycket på hur jag ska agera i situationer som uppstår i spelet och sånt där. Speciellt när man spelar PVP, player versus player.

Rikard, 20-30år.

Varför vill vi prata med dig?

Många människor har erfarenhet av beroende och känslan av att alkohol, narkotika eller datorspel tar över livet. Idag saknas det forskning om hur olika beroenden påverkas av livets många olika omständigheter. Det vill vi ändra på genom att prata med människor som har personlig erfarenhet av att leva med beroende.

Som tack för din medverkan erbjuder vi ett presentkort.Att ha en beroendeproblematik kan innebära att exempelvis alkohol, narkotika eller dataspel får en allt mer central roll i livet på bekostnad av annat som är viktigt. Det kan leda till att man ljuger om sitt beroende för sin omgivning. Det kan även medföra negativa konsekvenser för sociala relationer, fysisk hälsa, sömn och ekonomi.

Att ha kunskap om personers erfarenheter av uppkomsten, stabiliseringen av och den eventuella återhämtningen från ett beroende är avgörande för att kunna utforma tillgänglig, attraktiv och verksam vård.

Hur kan du bidra med kunskap?

Vi vill intervjua personer som anser sig ha haft problem med olika former av beroende, så som alkohol, narkotika och dataspel. Studien är uppbyggd i två delmoment: Två intervjuer och en dagbok. Studien pågår i ungefär två månader. Ingen kommer att få reda på hur du har svarat eftersom dina svar kommer att avidentifieras.

Intervjuer

Deltagande i studien innebär två intervjuer som pågår i cirka 45 minuter. Intervjuerna spelas in om du ger ditt medgivande till det. Intervjun omfattar öppna frågor där vi samtalar om bland annat din livssituation, beroendets karaktär och utveckling över tid. Du bestämmer själv när du vill bli intervjuad och intervjuerna genomförs över telefon eller Skype, utifrån vad som funkar bäst för dig.

Dagbok

Mellan intervjuerna ber vi dig skriva i en dagbok om aktiviteter, situationer och tankar relaterade till ditt beroende. Dagboken administreras genom att du får en länk till en anonym enkätsida där du kan skriva in dina anteckningar veckovis. Dagboken kommer att användas som underlag när vi träffas för den andra intervjun. 

Berättelser

Vad folk säger

Man drack tills man fick minnesluckor, och det var alltid en ångestfylld känsla man vaknade med dagen efter, men det var ändå att man drack varje helg för att passa in. Eller jag gjorde det i alla fall för att passa in.

”Johanna” 20-30 år.

Ja, någon gång hände det, men oftast var det så att jag körde när jag var extremt bakfull eller så att jag inte var nykter dagen efter, för att jag var ju tvungen att ta mig till mitt arbete.

”Lisa” 40-50år.

Projektet ‘”Addiction” som ett mönster av relationer i förändring: Jämförelser av självbiografiska berättelser om beroende’ genomförs av Institutionen för folkhälsovetenskap på Stockholms universitet. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet (2018-01297). Projektet är granskat och godkänt av Etikprövningsmyndigheten (dnr. 2019-06473). All insamlad data behandlas i enlighet med GDPR.